Seoul Sista Amsterdam BV Privacybeleid

  

Seoul Sista Amsterdam BV
Reguliersdwarsstraat 20, Amsterdam, Nederland, 1017 BM
020-2470888
reservationsrds@seoulsista.nl
kvk. 82718520
BTW.

Uitgevoerd door Eatcard B.V. , Namens uw restaurant

Dit is de privacyverklaring van Eatcard B.V. ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 76388832. Bij het gebruikmaken van onze diensten en het bezoeken van onze website op www.eatcard.nl kan het voorkomen dat er persoonsgegevens van u worden verwerkt. Wij zijn onder andere verantwoordelijk voor het beheren van de (online-)bestel en ordersystemen en in veel gevallen ook het kassasysteem van het restaurant. Dat betekent dat uw gegevens namens het restaurant door Eatcard B.V. worden verwerkt.

Wij zijn verantwoordelijk voor de zorgvuldige omgang van uw persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacybeleid, omdat voormelde website en aangeboden diensten door ons (Eatcard B.V.) worden beheerd. Wij houden ons uiteraard aan de toepasselijke wet- en regelgeving. Privacy staat bij ons hoog in het vaandel. Wij behouden ons het recht voor om deze verklaring in de loop van tijd te wijzigen.

Toepasselijkheid
De persoonsgegevens die wij opslaan worden uiterst zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld. De reden dat wij uw gegevens opslaan is omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of onze website of omdat u de gegevens zelf aan ons heeft verstrekt. Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de reserveringstool, Takeaway, qr-tafel, kiosksysteem en het kassasysteem. Afhankelijk van welk van onze diensten gebruik wordt gemaakt.

Op het moment dat u onze website bezoekt en/of via het restaurant gebruikt maakt van onze diensten, verzamelen wij automatisch gegevens die naar ons worden gestuurd door uw computer, mobiele apparatuur waarmee u toegang heeft. Deze gegevens kunnen worden verzamelend met behulp van cookies. Wanneer ervoor kiest gebruik te maken van onze diensten dan zal u dat moment gelijk gevraagd worden bepaalde (persoons)gegevens met ons te delen. Het gaat hierbij om de volgende gegevens: Naam, Achternaam, Telefoon, Email-adres Vragen op het gebied van privacy kunt u stellen via: support@eatcard.nl

Als u zich aanmeldt voor onze diensten dan zult u op dat moment gelijke bepaalde persoonsgegevens met ons delen. Hiervoor geeft u steeds uw toestemming.

Verzamelde gegevens
Wanneer u gebruikt maakt van onze diensten en uw account wordt geactiveerd maakt u een eigen persoonlijke account. Binnen uw eigen persoonlijke omgeving heeft u alle ruimte om steeds uw accountgegevens aan te vullen met andere gegevens, dan wel deze gegevens te wijzigen. Zoals het adres van het restaurant en bijbehorende website (URL) en verwijzingen naar social media platforms die gebruikt worden door het restaurant. Ook is het mogelijk om gaandeweg meer van onze diensten te gaan gebruiken. Hiervoor hebben wij steeds bepaalde gegevens nodig, welke wij met uw toestemming verzamelen.

Bovenstaande (persoons)gegevens gebruiken wij uitsluitend om onze diensten te kunnen leveren en u daarover steeds te kunnen informeren. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Met het gebruik van de diensten van Eatcard B.V. geeft u toestemming om uw orders te verwerken en te archiveren. Dat betekent dat uw gegevens in de toekomst exclusief ter inzage beschikbaar zijn voor het restaurant en Eatcard B.V. Uw gegevens kunnen worden ingezet voor de verwerking van statistieken en personalisatie om het product en uw ervaring te optimaliseren. Ook kunt u gerichte aanbiedingen ontvangen. Grondslag van de bovenstaande gegevensverwerking is dus de uitvoering van de overeenkomst Eatcard B.V. dan wel de vooraf door u gegeven toestemming.

Eatcard B.V. zal uw gegevens in geen enkel geval verkopen aan derden. Eatcard B.V. zal uw gegevens enkel verstrekken aan derden wanneer wij daartoe contractueel of wettelijk verplicht zijn of wanneer dat nodig is om onze dienstverlening uit te voeren of onder de aandacht te brengen.

Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

Intergraties
Binnen onze diensten is het mogelijk om integraties en koppelingen aan te gaan met software van derden. Dit maakt onder meer uitwisseling van data tussen ons en het restaurant mogelijk. Desbetreffende data wordt uitsluitend gebruikt om de beoogde integratie en het daarmee beoogde dienstaspect te kunnen leveren en te kunnen verbeteren. Voor zover het hierbij om persoonsgegevens gaat is onderhavige privacyverklaring daarop van toepassing. Het is dus mogelijk dat het restaurant gebruik maakt van bepaalde software van derden voor het leveren van haar diensten. Zij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen.

Bewaartermijn
Wij verwerken de (persoons)gegevens die wij van u hebben nooit langer dan nodig is om het doel te bereiken waarvoor deze in eerste instantie zijn verzameld. Dat betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. U kunt ook te allen tijde verzoeken de door u verstrekte gegevens te verwijderen. Uw persoonsgegevens die wij nodig hebben voor onze administratie of om te kunnen voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, worden niet langer opgeslagen dan de wet ons voorschrijft en voor ons strikt noodzakelijk is.

Rechten met betrekking tot uw gegevens
U heeft altijd het recht om uw persoonsgegevens die wij (laten) verwerken in te zien. Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen kunt u altijd contact met ons opnemen.
Daarnaast heb je (in de meeste gevallen) het recht om:
- in te zien welke gegevens wij verwerken en waarom;
- ons te verzoeken uw gegevens te laten wijzigen (wanneer deze niet meer correct zijn);
- verouderde gegevens te laten verwijderen;
- bezwaar te maken te maken tegen een bepaald gebruik van uw gegevens;
- om eerder gegeven toestemming in te trekken;
- jouw gegevens op te vragen en overgedragen te krijgen.

Cookies
Onze website maakt gebruik van cookies en vergelijkbare technieken. Wij gebruiken deze cookies om uw gebruikservaring te optimaliseren en het verkeer op onze site te analyseren. Hiermee kunnen wij en derden partijen content en advertenties aanpassen op basis van internetgedrag en profiel. Daarnaast is het mogelijk om informatie te delen via social media. U bepaalt zelf welke cookies u goedkeurt via de instellingen. Het uitschakelen van cookies heeft tot gevolg dat bepaalde onderdelen van de website niet meer optimaal functioneren.

Functionele cookies
Functionele cookies zorgen ervoor dat onze website goed functioneert en daarom zijn deze cookies strikt noodzakelijk. U kunt ze niet weigeren zonder de werking van de website te beïnvloeden. In de instellingen van uw browser kunt u deze cookies blokkeren of verwijderen.

Voorkeurs cookies
Om de prestaties en functionaliteit van onze website te verbeteren, gebruiken wij de voorkeurs cookies. Ze zijn niet essentieel om onze website te kunnen gebruiken. Ze zorgen ervoor dat een website informatie kan onthouden, die van invloed is op het gedrag en vormgeving van de website. Een voorbeeld hiervan is de voorkeurstaal of de regio waar iemand woont.

Analytische cookies
Deze cookies verzamelen informatie die wordt gebruikt om ons te helpen begrijpen hoe onze website gebruikt wordt of hoe effectief onze marketingcampagnes zijn. Daarnaast helpen deze cookies om onze website aan te passen zodat uw gebruikservaring verbeterd kan worden.

Marketing cookies
Dankzij deze cookies kan uw surfgedrag worden gemonitord door uw advertentienetwerken waardoor we advertenties kunnen tonen op basis van uw interesses en surfgedrag. Ook voeren deze cookies functies uit waarmee onder andere wordt voorkomen dat dezelfde advertentie voortdurend verschijnt.

Hotjar
Wij maken voor onze website gebruik van de diensten van Hotjar. Deze service geeft ons inzicht in de manier waarop gebruikers over onze website navigeren. Hiervoor wordt geanonimiseerde data verzameld.

Beveiliging
Privacy is van groot belang voor ons. Wij zullen dan ook alle redelijke en organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen treffen om uw persoonsgegevens te beveiligen en deze te beschermen tegen verlies of oneigenlijk gebruik of aanpassing.

Contactgegevens
Eatcard B.V.
Europalaan nr. 4
5232 BC ’s-Hertogenbosch
info@eatcard.nl

Contact voor privacyzaken:
073 711 09 76
e-mailadres: support@eatcard.nl