Diner Quartier algemene voorwaarden


Diner Quartier
Nieuwkuijksestraat 75, Nieuwkuijk, Nederland, 5253 AD
073 200 30 88
info@dinerquartier.nl
kvk.
BTW.

Uitgevoerd door Eatcard B.V. , Namens uw restaurant

Eatcard B.V. richt zich op het exploiteren van bestelwebsites voor bezorg- en afhaalhoreca onderneming. Deze bestelwebsites stellen de besteller in staat om kosteloos een bestelling bij een dergelijk horecaondernemer te plaatsen. Deze algemene voorwaarden gelden voor alle overeenkomsten tussen Eatcard B.V. en de consument, hierna te noemen de besteller 

Artikel 1: Identiteit van de ondernemer
Eatcard B.V.
Europalaan 4
5232 BC ’s-Hertogenbosch
Nederland
KvK: 76388832
BTW-nr: NL860608682B01

Email: info@eatcard.nl
Tel: 073-711 09 76

Artikel 2: Toepasselijkheid
2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de service. Eatcard B.V. is niet verantwoordelijk voor het aanbod.
2.2 De klant gaat door middel van het plaatsen van een bestelling direct een overeenkomst met het Restaurant aan voor de levering van het door de klant geselecteerde bestelling.

Artikel 3: Het aanbod
3.1 Het aanbod publiceert Eatcard B.V. namens de restaurants op de website van uw restaurant. Eatcard B.V. aanvaard geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de inhoud van het aanbod en van de restaurantinformatie.
3.2 Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
3.3 Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. Als Eatcard B.V. gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze bedoeld als voorbeeld. De afbeeldingen zijn geen waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennlijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden noch Eatcard B.V. noch het Restaurant.
3.4 Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de besteller duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.
3.4 Eatcard B.V. erkent geen aansprakelijkheid voor de bereikbaarheid van uw restaurant website.

Artikel 4: De bestelovereenkomst
4.1 De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de klant de bestelling definitief maakt door het klikken op de knop “Nu bestellen”  tijdens het proces van het plaatsen van een bestelling.
4.2 Na ontvangst van de bestelling zal Eatcard B.V de bestelling middels een bevestiging e-mail de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.
4.3 Eatcard B.V. treft passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige internetomgeving.
4.4 In verband met informatie over de status van zijn Bestelling, dient de Klant na het plaatsen van de Bestelling telefonisch of per e-mail (zoals aangegeven bij het plaatsen van de Bestelling) bereikbaar te zijn voor zowel het Restaurant als Eatcard B.V..
4.5 Indien de Klant kiest voor bezorging van de bestelling, dan dient hij/zij aanwezig te zijn op het door de Klant aangegeven bezorgadres om de bestelling in ontvangst te kunnen nemen.
4.6 Indien de Klant kiest voor het afhalen van de bestelling, dan dient hij op de gekozen tijd aanwezig te zijn op de afhaallocatie van het Restaurant, die in de bevestigingsmail van Eatcard B.V. is weergegeven.
4.7 Eatcard B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid in verband met de uitvoering van de Overeenkomst.
4.8 Eatcard B.V.  kan zich binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de besteller aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de bestelovereenkomst en de bezorg overeenkomst. Indien Eatcard B.V.  op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de bestelovereenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

Artikel 5: Herroepingsrecht
5.1 Eatcard B.V. sluit louter overeenkomsten met betrekking tot ‘zaken die snel bederven of die een beperkte houdbaarheid hebben’ in de zin van artikel 6:230p lid f sub 2 BW. Het herroepingsrecht is derhalve bij alle overeenkomsten uitgesloten.

Artikel 7: Betaling
7.1 Op het moment dat de Overeenkomst tot stand is gekomen van deze Algemene Voorwaarden, is de Klant verplicht om het Restaurant te betalen voor de Bestelling. Door de Klant kan aan deze betalingsverplichting worden voldaan door te betalen met een online betaalmiddel via het Platform of door betaling aan het Restaurant aan de deur of op de afhaallocatie.
7.2 Bij elektronische betaling via de bestel website draagt Eatcard B.V. zorg voor het onverwijld doorstorten van het door de besteller betaalde bedrag aan het restaurant. Eatcard B.V.  houdt nooit bedragen die bestemd zijn voor bestellers.
7.3 Indien de besteller een betaald bedrag retour wenst te krijgen, dient hij contact op te nemen met het restaurant. Eatcard B.V. stort geen bedragen aan bestellers terug.

Artikel 8: Nakoming bestelovereenkomst en aansprakelijkheid
8.1 Eatcard B.V. heeft geen invloed op de uitvoering van de bezorg overeenkomst. Eatcard B.V. staat er niet voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Eatcard B.V. accepteert geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de uitvoering van de bezorg overeenkomst.

Artikel 9: Klachtenregeling
9.1 Klachten van de Klant over het Aanbod, de bestelling of de uitvoering van de overeenkomst, dienen bij het restaurant te worden neergelegd. De exclusieve verantwoordelijkheid voor het aanbod van het restaurant en de uitvoering van de overeenkomst ligt bij het Restaurant. Eatcard B.V.  kan alleen een bemiddelende rol aannemen.
9.2 Klachten over de uitvoering van de bezorg overeenkomst kunnen niet bij Eatcard B.V. worden ingediend. De besteller dient dergelijke klachten bij het restaurant in te dienen.
9.3 Als de Klant een klacht heeft over de Service van eatcard, dan dient de klacht via het contactformulier, per e-mail of schriftelijk via de post te worden gecommuniceerd aan de klantenservice van Eatcard B.V..

Artikel 10: Geschillen
10.1 Op overeenkomsten tussen Eatcard B.V. en de besteller waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 11: Privacybeleid
11.1 Eatcard B.V. verwerkt persoonlijke gegevens van de klant. Op de verwerking van persoonsgegevens is onze Privacybeleid van toepassing.
11.2 Het privacybeleid waarnaar gelinkt wordt op de bestelpagina is onderdeel van deze algemene voorwaarden. Mocht u meer informatie willen verwijzen wij u naar onze Privacybeleid.