Bao Ramen kitchen Privacybeleid

  

Bao Ramen kitchen
Grote Markt 21, Breda, Netherlands, 4811 XM
0763036374
reserveren@baoramenkitchen.nl
kvk.
BTW.

Uitgevoerd door Eatcard B.V. , Namens uw restaurant

Dit is de Privacyverklaring van Eatcard B.V. ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 76388832. Bij het gebruikmaken van onze diensten en het bezoeken van onze website op www.eatcard.nl worden er persoonsgegevens verwerkt. Wij zijn onder andere verantwoordelijk voor het beheren van de (online-)bestel en ordersystemen en in veel gevallen ook het kassasysteem van het restaurant. Dat betekent dat jouw gegevens namens het restaurant door Eatcard B.V. worden verwerkt.


Wij zijn verantwoordelijk voor de zorgvuldige omgang van jouw persoonsgegevens zoals weergegeven in deze Privacyverklaring, omdat voormelde website en aangeboden diensten door ons (Eatcard B.V.) worden beheerd. Persoonlijke gegevens worden door ons respectievelijk door de betrokken dan wel aangesloten Restaurants en ingeschakelde derden zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Wij houden ons uiteraard aan de toepasselijke wet- en regelgeving. Privacy staat bij ons hoog in het vaandel. Wij behouden ons het recht voor om deze verklaring in de loop van tijd te wijzigen.


Toepasselijkheid

De persoonsgegevens die wij opslaan worden uiterst zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld. De reden dat wij deze gegevens opslaan is, omdat je gebruikmaakt van onze diensten en/of onze website bezoekt en je deze gegevens zelf aan ons hebt verstrekt. Deze Privacyverklaring is van toepassing op het gebruik van onze diensten.

Op het moment dat je onze website bezoekt en/of gebruikmaakt van onze diensten, worden jouw gegevens automatisch verzameld en doorgestuurd. Deze gegevens worden verzameld met behulp van Cookies. Hiervoor geef je toestemming om bepaalde (persoons)gegevens met ons te delen. Het gaat hierbij om de volgende gegevens: Naam, Achternaam, Telefoon, Email-adres.


Verzamelde gegevens

Bij aanmelding verstrek je bepaalde persoonsgegevens aan ons. Deze gegevens zijn noodzakelijk voor het aanmaken en het activeren van jouw account. Vervolgens kan het account naar wens worden aangevuld. Gaandeweg kan jij beslissen om meer van onze diensten te gaan gebruiken. Afhankelijk van de keuze(s) hebben wij steeds bepaalde gegevens nodig. Jouw (persoons)gegevens gebruiken wij uitsluitend om onze diensten te kunnen leveren en jou daarover te kunnen informeren. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die jij hebt verstrekt.


Door het gebruikmaken van de diensten van Eatcard B.V. geef je toestemming om jouw orders te verwerken en te archiveren. Dat betekent dat jouw gegevens in de toekomst exclusief ter inzage beschikbaar zijn voor het Restaurant en Eatcard B.V. Jouw gegevens kunnen gebruikt worden voor de verwerking van statistieken en je ervaring te optimaliseren. Daarnaast kunt je ook gerichte aanbiedingen ontvangen.


Eatcard B.V. zal je gegevens enkel verstrekken aan derden wanneer wij daartoe contractueel of wettelijk verplicht zijn of wanneer dat nodig is om onze dienstverlening uit te voeren of onder de aandacht te brengen.


Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel om onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.


Integraties

Voor sommige diensten is het mogelijk om integraties en koppelingen aan te gaan met software van derden. Dit maakt onder meer uitwisseling van data tussen Eatcard B.V. en het Restaurant mogelijk. Desbetreffende data wordt uitsluitend gebruikt om de dienst te kunnen leveren en te kunnen verbeteren. Voor zover het hierbij om persoonsgegevens gaat is onderhavige Privacyverklaring daarop van toepassing. Het is dus mogelijk dat het Restaurant gebruikmaakt van bepaalde software van derden voor het leveren van haar diensten. Zij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beschermen.


Bewaartermijn

Eatcard B.V. verwerkt en bewaart de (persoons)gegevens nooit langer dan strikt noodzakelijk is om het doel te bereiken waarvoor de gegevens in eerste instantie zijn

verzameld. Jouw gegevens worden verwijderd op het moment dat de dienstverlening eindigt bij Eatcard B.V. Jouw klantprofiel zal bewaard worden totdat je aangeeft niet

de door jou verstrekte gegevens te verwijderen. Jouw (persoons)gegevens die wij nodig hebben voor onze administratie of om te kunnen voldoen aan onze wettelijke

verplichtingen, worden niet langer opgeslagen dan dat de wet ons voorschrijft ofwel anderszins voor ons strikt noodzakelijk is.


Inzage, wijzigen en verwijderen van gegevens

Je hebt altijd het recht om jouw (persoons)gegevens in te zien. Voor vragen over deze Privacyverklaring of vragen omtrent inzage in, wijzigingen of verwijdering van (persoons)gegevens kun je te allen tijde contact opnemen met ons per e-mail: support@eatcard.nl. Daarnaast heb je (in de meeste gevallen) het recht om:

• in te zien welke gegevens wij verwerken en waarom;

• ons te verzoeken jouw gegevens te laten wijzigen (wanneer deze niet meer correct zijn);

• verouderde gegevens te laten verwijderen;

• bezwaar te maken tegen een bepaald gebruik van jouw gegevens; om eerder gegeven toestemming in te trekken;

• jouw gegevens op te vragen en overgedragen te krijgen.


Beveiliging

Privacy is van groot belang voor ons en staat hoog in het vaandel. Wij zullen dan ook alle redelijke en organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen treffen om jouw persoonsgegevens te beveiligen en deze te beschermen tegen verlies of oneigenlijk gebruik of aanpassing.


Contactgegevens
Eatcard B.V.
Helftheuvelweg 11
5222 AV ’s-Hertogenbosch
info@eatcard.nl

Contact voor privacy zaken:
073 711 09 76
e-mailadres: info@eatcard.nl